Szanowni Państwo, informujemy, że została ustanowiona Nagroda Sekcji im. prof. Stefana Rywika. Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.


Regulamin przyznawania Nagrody Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK im. prof. Stefana Rywika
 

§ 1
„Nagroda im. prof. Stefana Rywika” jest nagrodą indywidualną, przyznawaną za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne lub wdrożeniowe na rzecz profilaktyki chorób układu krążenia w Polsce.

§ 2
Nagrodę przyznaje Kapituła złożona z:
            - Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
            - Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
            - Poprzedniego Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
            - Przewodniczącego Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
            - Przewodniczącego Elekta Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego             Towarzystwa Kardiologicznego
            - Przewodniczącego Komisji Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Decyzja o przyznaniu Nagrody zapada większością głosów. W przypadku uzyskania przez kandydata 50% głosów decyzję podejmuje Przewodniczący Kapituły.
§ 3
Nagroda przyznawana jest raz w roku na podstawie decyzji Kapituły. Szczegółowy tryb głosowania określa Kapituła.

Kapituła może:
1. korzystać z opinii wybranych przez siebie niezależnych ekspertów,
2. podjąć decyzję o odstąpieniu od przyznania nagrody w danym roku.
Decyzja Kapituły przekazywana jest przez Przewodniczącego Kapituły Zarządowi PTK oraz kandydatom nie później niż 31 sierpnia danego roku.


§ 4
Nagrodę stanowi dyplom. Wręczenie nagrody ma miejsce podczas Ceremonii Otwarcia Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

§ 5
Informacje o nagrodzie i regulaminie jej przyznawania będą dostępne na stronie internetowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK oraz na stronie PTK.

§ 6
Zgłoszenie kandydatur do nagrody odbywa się w następującym trybie:

1. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać:
a. sami zainteresowani,
b. członkowie Kapituły,
c. Zarząd Główny PTK,
d. Zarząd Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK,
e. Komisja Promocji Zdrowia PTK.

2. Zgłoszenie powinno zawierać: opis osiągnięć naukowych, organizacyjnych lub wdrożeniowych na rzecz profilaktyki chorób układu krążenia w Polsce.
3. Zgłoszenia kandydatów do nagrody, wraz z dokumentacją w formie pisemnej i elektronicznej, powinny być nadsyłane w okresie od 1 kwietnia do 31 maja każdego roku na adres Przewodniczącego Kapituły.