Z przyjemnością informujemy, iż Zarząd Sekcji Epidemiologii i Prewencji PTK zdecydował o organizacji
V Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zatytułowanej „Kardiologia prewencyjna 2012 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 16-17 listopada 2012 r.

Planujemy, by w czasie tegorocznej Konferencji naszej Sekcji poruszone zostały zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej kardiologii prewencyjnej. Wzorem ubiegłorocznej Konferencji zamierzamy także zorganizować sesje doniesień oryginalnych. Szczegółowe informacje o Konferencji znajdują się pod adresem
http://www.kardiologiaprewencyjna.ptkardio.pl/. Mam nadzieję, że podobnie jak poprzednie Konferencje organizowane przez naszą Sekcję tegoroczna Konferencja okaże się sukcesem zarówno pod względem naukowym, jak i dydaktycznym.

Zapraszamy wszystkich członków Sekcji oraz jej sympatyków do aktywnego udziału w Konferencji !

Prof. UJ dr hab. Piotr Jankowski
Przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia PTK
Prof. dr hab. Grażyna Broda
Przewodnicząca Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK
Prof. dr hab. Andrzej Pająk
Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM